Ciało Kościół, 2016/2023r. Gilbert & George [benefis polski], 2020/2023r. Na tle kurtyn [co jest za kurtyną?], 2023r., Woyzeck zbiera patyki dla Andrzeja, 2022/2023r. Gagarin Ziemia, Beuys ziemie, 2022/2023Gagarin Ziemia, Beuys ziemie, 2022/2023r. David Bowie w pociągu do Rosji, 2023r. Wróblewski Helikopter - Malewicz Szybowiec, 2020/2023r. pogląddoduszydotpl [Amy ma duszę], 2021/2023r. Dwa młode zające Dürera, 2023r. von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen], 2021r. Pierwocina do dalszego kształtowania [Ameba vs Śluzowce], 2021r. von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen], 2021r. Efekt Dopplera [NJP z kanapkami], 2023r. Kapitał Symboliczny [Kultura Zrzuty], 2021r. Podróż - Podrut [Solaris], 2021r. von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen], 2021r. Monolog Molly Bloom, 2019r. Hanna Wróblewska z Markiem Sobczykiem w MS1, 2023r. von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen], 2021r.,von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen], 2021r. Słowa na przemian [Prze-trwa-nie], 2021r. ACHAJKA, 2016/2023r. Piecze nas polityka [Soziale Plastik], 2021r. Socjalność - Realność [Kulturotwórstwo], 2021r. Nestor przekazuje jednoosobową firmę rodzinie, 2020/2023r. Codziennie w Korei Północnej, 2023r. Lata sześćdziesiąte dwudziestego i naste dwudziestego pierwszego wieku, 2016r. Bez tytułu, 2016r. Unizm wg węża [WS], 2014/2023r. Polska ma włosy, 2023r. Dom Josephine Baker z basenem, 2023r. Góra Fuji [Materialen], 2023r. ROK RZEŹBY [Francuzi i Constantin Brâncuși], 2020r. Głodomór [Bułka, talerz], 2023r. Women in two Tangos, 2023r. Equal Rights for All [I am a Man, I am not a Man], 2016/2023r. Policja przebrana za błaznów [Schizmogeneza], 2023r. Cyberwydzielina [Duszki], 2008/2023r. Pyszna i kawa i rogaliki, 2023r. Goya i Picasso jednej kompozycji [Ya tienen asiento], 2020/2023r. Dorota Nieznalska rozmawia z sędzią, 2019/2023r. Pyszna i kawa i rogaliki, 2023r. Plamy grawitacji [Zmiana], 2023r. Campaign for Native Americans, 2023r. Maszyna Bellmera, 2023r. Duch kobiety uwięziony w lampie, 2016/2023r. Ciałko Człowieczka, 2011/2023r. Trzecie piętro Somo - analizy [Szapocznikow], 2011/2023r. Różnica płciowa przekształca religię [Jean D'arc wg Dreyera], 2020/2023r. Obelga [What Did Belgium Do To Kongo], 2023r. Gruppa [Hagenbeck Co.], 2020/2023r. Grecki Tymianek; Greckie Oregano; [Metamorfozy], 2023r. White-haired Women [Reporters c France 24], 2023r. Kuratorzy i muzea tracą węch [Covid-19], 2020/2023r. ,,Nieświadomość'' i ,,Świadomość'' są poskreślane przez ,,świadomość'' i ,,poświadomość'' [SIGMUND], 2002/2023r. Camera_Obscura [edytuj], 2023r. BB bawi się Picassem [Mikado], 2020/2023r. Na wypadek pojmania zawsze mam przy sobie granat [kierunkowy 0-61: Poznań i okolice; Australia, Wyspy Kokosowe; Wyspy Bożego Narodzenia], 2023r. APOLLO [Tańczący Ateizm], 2019/2023r.
Marek Sobczyk, [linia grecka]; [malarstwo daje radę]
wystawa: 4 września - 30 września 2023

Najnowsza wystawa Marka Sobczyka [linia grecka]; [malarstwo daje radę] w Galerii Grafiki i Plakatu została przygotowana i opisana tekstem autorskim. W sposób charakterystyczny dla swojej twórczości Marek Sobczyk przedstawia nam problem malarski. Odpowiedzią są prace, jak pisze artysta …”ćwiczenia z malarstwa”… przedstawione na wystawie. Ekspozycja uzupełniona jest obrazami z wystawy w muzeum ms1 MAREK SOBCZYK. PODRÓŻ-PODRUT [POLENTRANSPORT].

[linia grecka]; [malarstwo daje radę]

Praca na tekturach ma charakter ćwiczenia z malarstwa podejmowanego bardziej wobec motywu niż wobec gestu czy malarskości (gest i malarskość są traktowane jako metafory malarstwa). Każda tektura podejmuje zagadnienie własnego stylu, chce różnić się od innych. Jest to bliskie mi od dyplomowego 1979 roku traktowanie środków malarskich jako nadrzędnych w stosunku do celów i możliwości tego, kto tworzy, i tego, kto ogląda, w pewnym sensie wyemancypowane środki sztuki tworzą i oglądają same siebie. Tektury służą ćwiczeniom, wersjom, stąd jest to praca na kombinacjach możliwych wersji motywu i tekstu. Oprawiona w ramce tektura przypomina krążący mit w jednej z jego licznych wersji, z których każda jest jego rozwiązaniem. W obrocie mitu, jego początku, końcu, sensowności rozwiązania, istnieje, jak to mówią, pewna dialektyka, powraca motyw-i-tekst, jeszcze raz i jeszcze raz, by topić fale prawdy w morzu nieprawdy i fale nieprawdy w morzu prawdy. W naszym przypadku temu, co zostało nazwane „dialektyką”, służą tektury i ich malarz/malarka oraz widzka/widz.

Zagadnienie greckiej linii. Czy linia grecka nie jest w tym, co robisz, co masz akurat pod palcem, co masz narysowane w sensie obrazów, co masz rozrobione w sensie kolorów, co masz do zrobienia i ile masz czasu? Wraca stan powtarzalności mitu, nieuchronności losu, nielinearnego czasu. To pojawia się obok malarstwa, a następnie na tekturze, czyli w tym przypadku w samym rdzeniu malarstwa. Czy dlatego użyto frazy „[malarstwo daje radę]”? Wynika to być może z tego, że po każdym kolejnym przedstawieniu kolejnej wersji malarstwo odzyskuje siłę, próbuje i jeszcze raz próbuje. W innym tekście napisaliśmy: Co do linii greckiej, trzeba sobie wyobrazić wodę otaczającą ląd z każdej strony, gdzie fale tworzą linie. Coś dociera, te linie docierania, dochodzenia, dopływania, płynięcia przez, poprzez, może poprzez czas, który trwa z każdej strony, czas dociera z każdej strony. To taka koncepcja bez humusu, pewne rzeczy się nie rozsypują w pył. Wynika to też z unikania zamgleń czy iluzji, po prostu możliwa, ale niekonieczna kolejna wersja powoduje brak iluzji*, która w innym przypadku bywa potrzebna artystkom i artystom sztuki wizualnej dla dopięcia projektu, oczekiwanego domknięcia przedstawienia czy kompozycji.

*Przy tworzeniu iluzji wchodzą w grę odniesienia do tradycji malarstwa: światłocień, gest, malarskość, posługiwanie się znanym przedstawieniem (portret, pejzaż, wzór na tkaninę) czy zapamiętanym designem czy stylem (surrealizm, realizm). Obecne w obrazie konwencjonalne czynności: gesty, malarskości, stylistyki graficzne czy fotograficzne, a obok znowu znane skądś style czy maniery prowadzą do iluzji rozpoznawania trafności przyjętego rozwiązania, bo widzka i widz znowu mogą napotkać to, co wcześniej poznali w iluzji rozpoznania trafności rozwiązania.

Co do samych tekturowych zagadnień czy linii tekstu dotyczących stanu społeczności, wraca pytanie: Jak to ustrój ateński formułował, że możliwe były obok siebie niewolnictwo i brak wolności kobiet, dzieci, obcokrajowców i prawo głosu dla elity – demokracja równych, dla trzydziestu ze stu wobec ogółu zamieszkałej ludności? Wyraźnie widać, że tektury zamierzają walczyć o swoje prawa i tu nie zamierzają odpuszczać.

Marek Sobczyk 2023.