Wybór prac artystów na stale wsółpracujących z galerią. Do obejrzenia prace Tadeusza Dominika, Alfreda Lenicy, Jana Młodożeńca, Teresy Pągowskiej, Franciszka Starowieyskiego, Józefa Wilkonia.