Szkoła przedmiotów, 2008 r. Dwie strefy, 2008 r. Parawan, 2007 r. Samotne błyski, 1975/1976 r. Bez tytułu Luźne szeregi Gołębie nad sukiennicami Bez tytułu Bez tytułu Trzy fale Bez tytułu Próbna fala I Przedmioty Bez tytułu Bez tytułu Sytuacje II Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu Bez tytułu
Urodził się 11 września 1926 roku w Kaliszu. Zmarł 8 sierpnia 2009 w Warszawie.
W latach 1946-51 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako student zadebiutował w 1948 roku na 1. Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Od 1962 roku członek Grupy Krakowskiej. W latach 1963-1967 wykładał na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1967 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1974 roku objął Samodzielną Pracownię Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej uczelni, a w 1987 został wybrany jej rektorem. 

W 1976 toku został uhonorowany nagrodą krytyki im. Cypriana Kamila Norwida przyznawaną corocznie za najlepszą wystawę malarską, a roku 1984 otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa.

Nie chcę (...) żeby to, co robię, miało bezpośrednie odniesienia do jakiegoś gotowego tworu natury. Zajmuję się 'przedmiotami' na wielu piętrach ich odprzedmiotowienia.