Anna Kacprzak, Z cyklu: Fantasmagoria  Anna Kacprzak, Z cyklu: Fantasmagoria miraż Ewa Sokołowska, Firanka 1, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 2, 2010 r.  Ewa Sokołowska, Firanka 3, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 4, 2010 r.  Ewa Sokołowska, Firanka 5, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 6, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 7, 2010 r. Ewa Sokołowska, Firanka 8, 2010 r. Zuzanna Sitarska, Dashliner Zuzanna Sitarska, Dreams come true Zuzanna Sitarska, Fly Zuzanna Sitarska, Jumbo Zuzanna Sitarska, Paper imagination Zuzanna Sitarska, What is wrong Katarzyna Tomaszewska, Different Roads, 2016 r. Katarzyna Tomaszewska, Great Expectations, 2016 r. Katarzyna Tomaszewska, Pieces of time, 2012 r. Katarzyna Tomaszewska, Pieces of time II, 2012 r. Marta Goszcz, Złota, 2019 r. Marta Goszcz, Insomnia, 2018 r. Marta Goszcz, Odbicie, 2017 r. Marta Goszcz, Parafraza 1, 2017 r. Marta Goszcz, Parafraza ischemiczna  Irena Lawruszko, Bez tytułu Irena Lawruszko, Bez tytułu Irena Lawruszko, Bez tytułu Betelgeza umiera 2 Betelgeza umiera 3 Betelgeza umiera 4 Rozpad Rozpad II Rozpad I Ewa Sokołowska, Firanka 10, 2008 r. Ewa Sokołowska, Firanka 9, 2019 r.
PRZEZIERNOŚĆ

W grafice warsztatowej przezierność to efekt nakładania na siebie kolejnych matryc, które razem tworzą pełny obraz. Obraz, który się ujawnia niczym myśl przywoływana z wnętrza umysłu. Przezierność warstw jest analogiczna do przezierności myśli. Obraz zbudowany fakturą, kolorem, formą nabiera nowych znaczeń. Te znaczenia narastają, nawarstwiają się w dialogu z odbiorcą obrazu. Przezierność pogłębia się o warstwy emocji i doświadczeń odbiorcy. Zatem wydaje się być zjawiskiem o niezbadanej głębi......Można by rzec; głębi kosmicznej nieskończoności, którą próbują lustrować teleskopy będące w stanie dostrzec więcej niż ludzkie oko.

Małgorzata Zaremba

Artystki biorące udział w wystawie: Marta Goszcz, Anna Kacprzak, Irena Lawruszko, Zuzanna Sitorska, Ewa Sokołowska, Katarzyna Tomaszewska, Małgorzata Zaremba

Wernisaż wystawy 18 maja o godzinie 19