Bez tytułu (180) Bez tytułu (Krokodyl) Bez tytułu (182) Bez tytułu (183) Bez tytułu (184) Portret kobiety Bez tytułu (186) Bez tytułu (187) Bez tytułu (188) Bez tytułu (189) Bez tytułu (190) Bez tytułu (191) Bez tytułu (192) Bez tytułu (194) Bez tytułu (195) Bez tytułu (196) Bez tytułu (197) Bez tytułu (198) Bez tytułu (199) Bez tytułu (200) Bez tytułu (201) Bez tytułu (202) Bez tytułu (203) Bez tytułu (204) Bez tytułu (205) Bez tytułu (206) Bez tytułu (207) Bez tytułu (209) Bez tytułu (212) Bez tytułu (213) Bez tytułu (214) Bez tytułu (215) Bez tytułu (216) Bez tytułu (217) Bez tytułu (218) Bez tytułu (219) 1995 Mai Arles (1) Bal manekinów Bleu City (1) Dziewczyna (7) Dziewczyna (8) Dziewczyna (9) Fr. Sch Galeria Ikar (15) Ikar (16) Ikar (17) Ikar (18) Mozart (10) Le poete Nashville Opera (1) Paszcza Saison musicale Seiko (4) Szekspirówka Verdi 1892 Vitr Y Ziel A (1) A (3) A (2) Verdi (1) Bez tytułu (208) Bez tytułu (220) Bez tytułu (221) Bez tytułu (222) Bez tytułu (223) Bez tytułu (224) Bez tytułu (225) Bez tytułu (227) Bez tytułu (228) Bez tytułu (229) Bez tytułu (230) Bez tytułu (232) Bez tytułu (231) Chopin (1) 11:55 (2) Paris Miłość Friseur Chopin (2) A (3) Homer
 W ostatnich latach dużo maluję. Świadomie staram się malować rzeczy uśmiechnięte, wesołe, gdzie kolor jest najważniejszy, a że to są rybki, ptaszki, motyle, guziki, drobiazgi, panegiryki na cześć sztuki, to moja sprawa. Marzą mi się obrazy nieprzedstawiające. Sam kolor. Każdy kolor jest dobry, aby we właściwym sąsiedztwie".

Jan Młodożeniec