Wieża, 1975 r. Bez tytułu (2), 1974 r. Bez tytułu (3) Bez tytułu (4) Bez tytułu (5) Bez tytułu (6), 1979 r. Bez tytułu (7) Bez tytułu (8), 1979 r. Bez tytułu (9), 1976 r. Bez tytułu (10) Bez tytułu (11) Bez tytułu (12), 1975 r. Bez tytułu (13) Bez tytułu (14) Bez tytułu (15) Bez tytułu (16) Bez tytułu (17) Bez tytułu (19) Bez tytułu (20) Bez tytułu (21) Bez tytułu (22) Bez tytułu (23) Bez tytułu (25) Autoportret Bez tytułu (27) Bez tytułu (28) Bez tytułu (29) Bez tytułu (30), 1976 r. Bez tytułu (31) Bez tytułu (32), 1968 r. Bez tytułu (33) Bez tytułu (34) Bez tytułu (35) Bez tytułu (36) Bez tytułu (37) Bez tytułu (39) Bez tytułu (38) Bez tytułu (41), 1976 r. Bez tytułu (24) Bez tytułu (40) Samotne błyski, 1975/1976 r.
 Wystawa nieznanych prac na papierach, kalkach, foliach z lat 70` i 80`, które zostały odnalezione, a zapomniane przez artystę. We wszystkich pojawiają się tematy znane z późniejszych lat. Drabiny (obrazowane również dosłownie), litery, litery układające się w stosy, dalekie pejzaże, przedmioty tworzące szerokie i dalekie pejzaże, płomienie. Całość niezwykle ciekawa, dokumentująca wcześnie, podejmowane tematy, które później były rozwijane i wzbogacane w całej twórczości Jana Tarasina. Wszystkie prace, dotąd nieznane, które prezentujemy na wystawie, dowodzą konsekwentnego budowania świata, do którego inspiracje Jan Tarasin odnajdował zarówno w otaczających go codziennych przedmiotach, widokach, jak i w twórczości innych fascynujących go artystów.