Bajka japońska Bajka ruska Diabeł Dróżnik Drwal Guzik Kot Krzesła Księżniczka Las Niedźwiedzie Ostrożnie ze stołem ( Z. Herbert) Przedmioty Pudełko zwane wyobraźnią Sen cesarza Skrzypce Słoń Wiatr i róża Wilk i owieczka Zegar Żołnierz Ilustracja do baśni Bez tytułu Ilustracja otwierająca zbiór baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Ilustracja kończąca zbiór
Projekt KRÓTKIE UTWORY WIELKIEGO POETY ma swoją długą historię. W połowie roku 1975 wzięłam udział w wewnętrznym konkursie wydawnictwa “Czytelnik” na ilustrowaną książkę dla młodych czytelników do tekstu własnego wyboru. Krótkie utwory Zbigniewa Herberta (z tomu Wybór poezji, dramaty,”Czytelnik”, 1973) były dla mnie idealnymi tekstami. Projekt wstępny został dobrze oceniony w wydawnictwie. Ale... 5 grudnia 1975 roku 59 intelektualistów (a wśród nich poeta) w związku z zapowiedzianymi zmianami w Konstytucji złożyło do marszałka sejmu memoriał protestacyjny (tzw.”List 59”). Zbigniew Herbert stał się poetą zakazanym. I tak przez długie lata zostałam z zakazanymi Guzikiem, Kotem, Lasem i Bajką ruską. Wróciłam do tego projektu po wyborach 1989 roku i zmianie sytuacji politycznej. Prezes “Czytelnika” Jerzy Sito podczas swojej wizyty w Paryżu i spotkania ze Zbigniewem Herbertem uzyskał zgodę poety na wybór tekstu i zilustrowanie go przeze mnie. Nie było to jeszcze wcale szczęśliwe zakończenie. Wydawnictwo weszło w moment tzw. “przekształceń własnościowych”, a projekt nie wydawał się dochodowy. Ten “niedochodowy projekt” znowu musiałam odłożyć na długi czas. Ale te krótkie utwory Zbigniewa Herberta widocznie mają taką siłę, że nie mogłam ich nie nosić w sobie, nie widzieć dookoła siebie - zapomnieć. Poeta
odszedł w roku 1998. Moje zobowiązanie realizacji projektu pozostało. Wreszcie w latach 2009-2013,
w czasie wolnym od pracy zarobkowej namalowałam 21 prac olejnych do pierwotnie wybranych tekstów
Zbigniewa Herberta. Historia tego przedsięwzięcia ma więc 38 lat. Dziś pokazuję efekt mojej pracy.
Jestem bardzo wdzięczna Pani Katarzynie Herbertowej za zgodę na umieszczenie w kalendarzu Galerii
Grafiki i Plakatu utworów Zbigniewa Herberta będących inspiracją do moich prac.
Elżbieta Gaudasińska