Mój brat wieloryb Bez tytułu Lot nad kukułczym gniazdem Szczęściarz, 2002 Nos, 1987 r. Sanatorium pod klepsydrą, 1973 r., reż.: W.Has Nie będę cię kochać, 1974 r. Starowieyski posters The Museum of Modern Art, 1985 r. Hedda Gabler, 1998 r. Legnica Cantat 30, 1999 r. Lester Young King Oliver Bez tytułu Autoportret I, 1999 r. Autoportret IV, 1999 r. bez tytułu bez tytułu Dotykając Lustra Supernowa Koty Dziecinny stolik (Dwaj panowie F.) Bez tytułu Widz VII Marilyn Monroe. Kurtyna, 2004 r. Montefeltre Bez tytułu Barwy jesieni, 1996 r. Niezmienny rytm Ray Charles Zbieg z Alcatraz Bez tytułu Rząd krzyczy Bez tytułu bez tytułu Pierwszy krzyk, 1965 r. Boże, jak ja bym chciała się uczyć.., Azteca, 1976 r.
Portret [fr. < łac.], konterfekt, przedstawienie podobizny osoby lub grupy osób;
jeden z najważniejszych tematów sztuk plastycznych, o wielorakich funkcjach i znaczeniach, realizowany we wszystkich technikach, w skali od miniaturowej po monumentalną. (Encyklopedia PWN)

Portret zajmuje w dziejach sztuki szczególne miejsce. Do czasów fotografii dostępny był tylko dla wybranych – upamiętniał ważne osobistości, podkreślał pozycję społeczną, pełnił rolę dokumentalną. Z czasem za sprawą wielu czynników społecznych i artystycznych jego funkcje ulegały zmianie. Ważniejsze od samego odwzorowania podobieństwa stało się pokazanie charakteru modela, oddanie jego nastroju czy kreowanie osobowości. Od wiernie ukazujących lub idealizujących wygląd postaci wizerunków ewoluował do abstrakcyjnych przedstawień, oddziałujących za pomocą wrażenia.
Odmian portretu jest wiele – od reprezentacyjnych, prywatnych, pośmiertnych, okolicznościowych, grupowych do symbolicznych, fikcyjnych i wielokrotnych, a szczególne miejsce wśród nich zajmuje autoportret.
Portret jest nadal tematem aktualnym. Artyści chętnie go podejmują, nadając mu ciągle nowe znaczenia. Jego różnorodność zależna jest od zastosowanej techniki, sposobu ujęcia postaci oraz indywidualnego stylu twórcy.
Na naszej wystawie zaprezentujemy prace m. in. Stasysa Eidrigeviciusa, Jerzego Czerniawskiego, Jacka Sroki, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego, Jana Lenicy, Bogny Gniazdowskiej, Andrzeja Dudzińskiego, Teodora Durskiego, Jana Młodożeńca, Andrzeja Pągowskiego, Kazimierza Mikulskiego, Tomasza Kazikowskiego, Marii Sochaniewicz, Piotra Szurka, Bronisława Zelka oraz Andrzeja Stroki.