Bez tytułu, 2011 r. Bez tytułu (2) Ćwiczenia włoskie, 2009 r. Bez tytułu, 2011 r.
Ryszard Grzyb studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W latach 1982– 1992 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”. Od połowy lat osiemdziesiątych odbył kilka podróży artystycznych: w maju i czerwcu 1986 razem z Ryszardem Woźniakiem przebywał na stypendium w Berlinie Zachodnim, w latach 1990–1991 w Kolonii na zaproszenie Rafała Jablonki, w 1995 ponownie w Niemczech na stypendium w Lamspringe, a w 1996 w Saignon na zaproszenie Kamili Regent i Pierre’a Jaccauda. W 2010 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa, która dla malarzy polskich jest najważniejszym wyróżnieniem. Równolegle do malarstwa, artysta uprawia twórczość poetycką, zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Swoje teksty publikował w „Nowym Wyrazie” (1980, 1981) czy „Miesięczniku Literackim” (1981), w piśmie „Oj dobrze już˝”, w publikacji „Sztuka Najnowsza. Co słychać”, pod red. M. Sitkowskiej (Warszawa 1989), i „Young Poets of a New Poland”, (London 1993) oraz w piśmie artystycznym "Tytuł roboczy" (2004). Jego "Zdania Napowietrzne" zostały wydane przez Świat Literacki (2005). W malarstwie i rysunku artysta posługuje się ostrym, kontrastowym i pełnym ekspresji kolorem. Kreuje subiektywne wizje i odważnie zestawia ze sobą plamy barwne. Jego prace dobrze oddają słowa Joan’a Miro "w sztuce trzeba być stale coraz bardziej odważnym". Dla Grzyba kolor jest dobrodziejstwem oraz poezją. Radość i wolność koloru artysta potrafi wyrazić w każdej technice. Prace, które będą prezentowane na wystawie, ukazują charakterystyczny styl artysty, uciekający od tradycyjnej formy i stagnacji. Są wyraziste i pełne ekspresji. Przedstawione na nich zwierzęta tworzą niemal dekoracyjne kompozycje.