Bez tytułu Marathon Second, 1998 r. Figura gimnastyczna 3 Dendroid IX Malowany ptak Droga do Tromso, 2011 r. Odsłonięcie Pomnika Konia w dzień deszczowy, 2000
Najbliższa wystawa w Galerii Grafiki i Plakatu zatytułowana „PÓŁ NA PÓŁ” będzie niezwykłym spotkaniem dwóch światów – świata malarstwa ze światem grafiki. Artyści, nierzadko posługujący się licznymi środkami wyrazu, zostaną umownie podzieleni na dwie grupy – przedstawicieli malarstwa oraz przedstawicieli grafiki warsztatowej. Przestrzeń galerii przez ponad miesiąc stanowić będzie pole do konfrontacji pomiędzy odrębnymi technikami artystycznymi, formami wypowiedzi oraz różnicami pokoleń pomiędzy artystami. Na wystawie „PÓŁ NA PÓŁ” zaprezentujemy prace malarskie: Jana Młodożeńca, Stanisława Młodożeńca, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego, Henryka Wańka, Stefana Gierowskiego, Jana Cybisa oraz Olgi Wolniak. Grafikę warsztato reprezentować będą prace: Zbigniewa Bielawki, Marty Bożyk, Agnieszki Cieślińskiej, Mateusza Dąbrowskiego, Małgorzaty Dmitruk, Teodora Durskiego Julji Jarży, Katarzyny Kroczek - Wasińskiej, Wiesława Rosochy, Tadeusza Siary, Wiesława Szamockiego oraz Pawła Zabłockiego.