Król włóczęgów, 1959 r. Ilustracja: Dwunastu panów Ilustracja: O żabkach w czerwonych czapkach Bajki Jana Brzechwy, Pantera, 1958 r. Piotruś Pan Z przygód krasnala Hałabały Marynarski bociek z bajek Z przygód krasnala Hałabały Baśnie J. Ch. Andersen, 1962 r. Baśnie J. Ch. Andersen, 1962 r. Piotruś Pan Dwunastu Panów, W. Chotomska Bajki Jana Brzechwy, 1958 r. Bajki Jana Brzechwy, 1958 r. Bajki Jana Brzechwy, 1958 r.
Wystawa w Galerii Grafiki i Plakatu, obejmująca blisko 100 prac, jest prezentacją ilustracji Jerzego Srokowskiego do popularnych i cenionych książek dla dzieci. Wśród wystawianych prac znajdują się ilustracje do takich książek jak: „Piotruś Pan” Jamesa Matthew Barriego „Baśnie” Hansa Christiana Andersena czy „Bajki” Jana Brzechwy. Jako ilustrator Jerzy Srokowski zasłynął przede wszystkim pracami do publikowanego na całym świecie, w kilkunastu językach „Króla Maciusia I ” Janusza Korczaka, wspomnianego „Piotrusia Pana” oraz "W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, tworząc niepowtarzalne kreacje autorskie, pełne ulotnej poetyki i niespotykanego liryzmu. Rysunki Srokowskiego odznaczają się szczególną odrębnością stylistyczną, a prosta forma nacechowana jest ładunkiem emocjonalnym, dostosowanym do wrażliwości i percepcji młodego odbiorcy. Ilustracje te towarzyszyły kilku pokoleniom czytelników. Pomimo działań w wielu dziedzinach sztuki artysta darzył największym uczuciem właśnie ilustrowanie książek dla dzieci, które obok plakatu zapewniło mu miejsce w historii polskiej grafiki użytkowej. Jerzy Srokowski (1910-1975) należy do najbardziej znanych i cenionych ilustratorów książek. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość w Polsce i za granicą. Obok ilustracji zajmował się także scenografią, projektował plakaty, malował, a także - jak wielu świetnych artystów w tamtych latach - zajmował się wystawiennictwem, był założycielem Pracowni Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Damaszku. Jest także autorem scenografii do wielu odcinków Kabaretu Starszych Panów. Wystawa inauguruje jubileusz 35-lecia istnienia Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie, będąc jednocześnie kontynuacją cyklu wystaw poświęconych najsłynniejszym polskim ilustratorom książek dla dzieci (wystawa zbiorowa „Doktor Dolittle i inni…”, „ Polscy mistrzowie ilustracji dziecięcej”, wystawy indywidualne, w tym J. M. Szancera