Z cyklu Ikar, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Ikar, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Ikar, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Ikar, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Ikar, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Mozart, tempera, 29x21 cm, papier Z cyklu Mozart, tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Mozart, tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Mozart, tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Mozart, tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Madame Butterfly tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Madame Butterfly tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Madame Butterfly tempera, 29x21cm, papier Z cyklu Madame Butterfly tempera, 29x21cm, papier
Galeria Grafiki i Plakatu, w ramach ósmej prezentacji prac Jana Młodożeńca, zaprasza na tematyczną wystawę prezentującą cykle multiplikowanych prac tego artysty. Wielokrotne przetwarzanie tego samego motywu było domeną Młodożeńca a ten styl pracy budzi skojarzenie z pracą grafika i powstawaniem kolejnych odbitek z płyty. Istotna różnica polega na tym, że każdy z powtarzanych motywów Młodożeniec opracowywał za każdym razem od początku, jak w unikacie. „Różnice między poszczególnymi projektami nie były duże – jakieś niuanse w kolorystyce czy rysunku, korekty kroju liternictwa. Ale dla autora ten (…) uciążliwy tryb pracy, był istotny – chciał się upewnić co do trafności swoich wyborów w pełnej skali projektu. Metody tej zaniechał dopiero po latach (…).Wówczas w pracowni pojawiały się kilkudziesięciu kartkowe zeszyty, całe wypełnione szkicami. Można się było w nich doliczyć nawet 300 rysunków koncepcyjnych do jednego plakatu.”** *Zbigniew Schubert „Jan Młodożeniec”, Armarium, Warszawa 2000, s. 135 **Zbigniew Schubert „Jan Młodożeniec”, Armarium, Warszawa 2000, s. 42