Franciszek Starowieyski - urodzony w 1930 r. w Bratkówce na Podkarpaciu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Używa pseudonimu Jan Byk. Grafik, malarz, scenograf. Profesor Europejskiej Akademii Sztuki. Jego twórczość jest bliska surrealizmowi. Autor dzieł o bogatej symbolice: plakatów, ilustracji, opracowań graficznych książek oraz obrazów. Swoje prace antydatuje o 300 lat wstecz. Stworzył ponad 23 Teatry Rysowania polegające na tworzeniu dzieł w obecności widzów - był w nich malarzem-aktorem. Przygotowywał inscenizacje teatralne {m.in. do „Ubu króla” dla Teatru Wielkiego w Łodzi}. Bohater filmu Andrzeja Papuzińskiego „Bykowi chwała”. Miał ponad 200 wystaw w kraju oraz za granicą. Kolekcjonuje antyki.