technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, karton, lata 60-te, 42x29,7cm technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 80,90 – te technika własna, papier, lata 60 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 80,90 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 90 – te, 29,7x21 cm technika własna, papier, lata 80,90 – te technika własna, papier, lata 60 – te, 33,7x23,5cm technika własna, papier, lata 60 – te technika własna, papier, lata 60 – te technika własna, papier, lata 80 – te technika własna, papier, lata 80 – te technika własna, papier, lata 80,90 – te technika własna, papier, lata 80,90 – te technika własna, papier, lata 60 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier, lata 90 – te technika własna, papier