Roman Cieślewicz, Party Roman Cieślewicz, Katastrofa Roman Cieślewicz, Guernica Roman Cieślewicz, Collage Roman Cieślewicz, Aida Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica, Mumia 1 Jan Lenica, Wozzeck Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica Jan Lenica, Adam 2 Henryk Tomaszewski, Edward II Jan Lenica, Elektra Henryk Tomaszewski, de la Marionnette Football Jan Młodożeniec, Future Jan Młodożeniec, Giselle Jan Lenica, Graphis posters 7 Jan Lenica, Głowaw ręce b-cz Jan Młodożeniec, Ikar Jan Lenica, Im weissen Rossl Jan Młodożeniec, Indyk Jan Młodożeniec, Jajo węża Henryk Tomaszewski, Jamnik Henryk Tomaszewski, Kobieta kot Jan Lenica, Krzew pięść Jan Lenica, Lenica Wystawa Henryk Tomaszewski, Treny Henryk Tomaszewski, Teresa Pągowska Jan Lenica, szkic do plakatu gitara Szkarłatna wyspa, 1987 r., Michaił Bułhakow Roman Cieślewicz, Saint Jan Młodożeniec, Rybka Jan Lenica, Różowa głowa Henryk Tomaszewski, Pralnia Henryk Tomaszewski, Podaje dłoń z kwiatami b-cz Henryk Tomaszewski, Para Jan Młodożeniec, Opera Jan Lenica, Maumia 2 Roman Cieślewicz, Mieszkanie nr 8 Henryk Tomaszewski, Manekiny Makbet Henryk Tomaszewski, Ludzie nie kłamcie Jan Młodożeniec, Konformista Roman Cieślewicz, 50 lat związku zawodowego nauczycielstwa polskiego Jan Lenica, Ubu Roi
Roman Cieślewicz Urodził się 13 stycznia 1930 roku we Lwowie, zmarł 21 stycznia 1996 roku w Paryżu. Był jednym z głównych twórców "polskiej szkoły plakatu", której najważniejszym założeniem stała się prostota i czytelność wypowiedzi plastycznej, posługiwanie się syntetycznym znakiem, poetycką metaforą, bogactwo środków wyrazu. Zajmował się plakatem, grafiką prasową i wydawniczą, typografią, fotografią, fotomontażem, wystawiennictwem. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Alliance Graphique International (AGI), International Center for the Typographic Arts. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Essen, Lahti, Paryżu, Kolorado, Bayreuth, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Centrum Georges Pompidou w Paryżu, Musée d'Arts Décoratifs w Paryżu, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Library of Congress w USA, Fagersta Stadsbibliotek w Sztokholmie, licznych kolekcjach prywatnych. Jan Lenica Urodził się w 1928 w Poznaniu, zmarł w 2001 w Berlinie. Twórczość Jana Lenicy należy do najważniejszych rozdziałów polskiej sztuki II połowy XX wieku. Sławę i uznanie w Polsce oraz na świecie przyniosła mu twórczość w dziedzinie plakatu i filmu animowanego. W obydwu dziedzinach zaliczany był do ścisłej światowej czołówki. Uchodzi za prekursora współczesnej animacji. Skończył średnią szkołę muzyczną w Poznaniu w 1947 oraz architekturę na Politechnice Warszawskiej (1952). Od 1945 współpracował jako rysownik, od 1948 publikował teksty krytyczne na temat grafiki, plakatu i karykatury, od 1950 był redaktorem graficznym tygodnika "Szpilki". W 1954 został asystentem w katedrze plakatu warszawskiej ASP. W 1957 zrealizował z Walerianem Borowczykiem pierwszy film animowany. Po zrealizowaniu kilku następnych i kłopotach z wprowadzeniem ich na ekrany, wyjechał na stałe za granicę - do Paryża. W 1974 prowadził wykłady na temat plakatu na uniwersytecie Harwarda w Cambridge, od 1979 do 1985 kierował katedrą filmu animowanego na uniwersytecie w Kassel, od 1986 do 1994 profesor plakatu i grafiki w Hochschule der Kunste w Berlinie. Jan Młodożeniec Urodził się 8 listopada 1929 roku w Warszawie, zmarł 12 grudnia 2000 roku. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plakatu. Autor ponad 400 plakatów, okładek książkowych, ilustracji, rysunków. Wybitny projektant graficzny i malarz. W latach 1948-55 studiował grafikę i plakat w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na ul. Myśliwieckiej w Warszawie (przemianowanej później na Akademię Sztuk Pięknych) w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego, u którego uzyskał dyplom. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Stedelijk Museum w Amsterdamie, Kunstbibliothek w Berlinie, Biblioteque Forney i Musee d'Arts Decoratifs w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Henryk Tomaszewski Urodził się 10 czerwca 1914 roku w Warszawie zmarł w Warszawie 11 września 2005. Jeden z największych artystów plakatu w dziejach tej dyscypliny sztuki. Wybitny grafik, ilustrator i pedagog, współtwórca polskiej szkoły plakatu. W 1934 roku ukończył Szkołę Przemysłu Graficznego jako rysownik litograf. W latach 1934-39 studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Kotarbińskiego. Plakatem zajął się w 1936 roku. W 1952 roku został profesorem macierzystej uczelni, na której do 1985 roku prowadził pracownię plakatu. Wychował dziesiątki znanych dziś grafików, projektantów plakatów. Do jego pracowni przyjeżdżali na staże młodzi artyści z różnych zakątków świata. Zawsze zachęcał swoich studentów i stażystów do chodzenia własnymi drogami. Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych, m.in. Alliance Graphique Internationale (AGI); w roku 1976 od Royal Society of Arts w Londynie otrzymał tytuł Honorowego Projektanta Królewskiego (Honorary Royal Desinger).