Henryk Waniek Die Ecke 2000, papier czerpany, akwarela, biel chińska Henryk Waniek Tamto popołudnie 2001,olej, płótno, 73x60cm Henryk Waniek Manhattan 2001,olej, płótno, 73x60cm Henryk Waniek Manhattan II 2001,olej, płótno, 73x60cm Henryk Waniek Z cyklu Rysunki militarne Henryk Waniek Z cyklu Rysunki Militarne Henryk Waniek Z cyklu Rysunki Militarne Henryk Waniek Seiferhau 2001, akwarela, biel chińska, papier czerpany,40x51cm,
OD 18 LISTOPADA DO 2 GRUDNIA 2006 W Galerii Grafiki i Plakatu po raz pierwszy pokazany jest cykl rysunków, które Henryk Waniek nazwał militarnymi. Rysunki tworzone pierwotnie do szuflady, w różny sposób, od dowcipnego po śmiertelnie poważny, odnoszą się do wojskowości i jej historii. Kompozycja około 300 zapełnia jedną z galeryjnych ścian. Na wystawie pokazane są również kojące swoim spokojem i urodą pejzaże z okolic Dolnego Śląska, jak również malowane w2001 r. wspomnienia z aglomeracji Manhattanu. Henryk Waniek urodził się 4.03.1942 w Oświęcimiu. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1970 roku. Sporadycznie projektuje plakaty i książki. Pomiędzy 1978 a 1992 zaprojektował i zrealizował kilka scenografii dla sceny i filmu. Po roku 1973 pisał szkice na temat sztuki i publikował je w polskich periodykach. Jest również autorem kilku powieści: miedzy innymi w 1986 ukazały się Dziady berlińskie, w 1998 Dziady paryskie. Brał udział w ponad 50. wystawach indywidualnych i zbiorowych, jego prace zdobyły wiele krajowych i międzynarodowych nagród, przebywał na stypendiach m.in. we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. poniżej opisy do prac w załącznikach Tamto popołudnie 2001,olej, płótno, 73x60cm Manhattan 2001,olej, płótno, 73x60cm Manhattan II 2001,olej, płótno, 73x60cm Kopaniec w górach Kamienieckich 2001, gwasz, papier czerpany,40x51cm Rysunki militarne Tekst poniżej Anna Żakiewicz (fragment) Pytania o sens egzystencji zawarte są w wielu obrazach Henryka Wańka. Czasem artysta próbuje też na nie odpowiadać. Nie czyni jednak tego bezpośrednio. Najczęściej w pejzażach swoich stara się oddać nastrój danego miejsca, podstawą jest zawsze jego wierny wizerunek. Dodane przez Wańka elementy są odautorskim komentarzem, świadectwem danej chwili, w której ten właśnie człowiek o takiej właśnie psychice i wiedzy o świecie w tym właśnie miejscu się znalazł i dane mu było doświadczyć całej urody świata i jego, na chwilę tylko odsłoniętej, tajemnicy.