Story 65 Story 59, 1995 Story 35, 1990 Mountain Brook, 2006 Atmosphere II, 2006 Untitled, 1997, (Illustration: Waldkinder) Horizon, 1992 Madonna with The Child, 2012 Naked II Fin de siecle Dream of Warsaw: Nowy Świat Street, 2001/ 2014 Spacer, 2015 Paganini Hitchcock Opowiadanie 18, 1986 Landscape XXXVIII, 2000 Uliczne zabawy Radio najmilszym prezentem Untitled Cats, 2018 Untitled (cat with a mirror) Untitled (cat with a sunset) Untitled (lion) Untitled Untitled Bez tytułu (Fish) Untitled (Fish) Untitled (Fish) Untitled An imaginary beauty, 1990 Untitled, 1990 Untitled (110) Untitled (111) Untitled (112) Untitled (113)