J.Dobkowski T.Dominik, J.lenica, J.Młodożeniec, P.Młodożeniec, St.Młodożeniec, J.Modzelewski, M.Sobczyk, J.Sroka, F.Starowieyski, J.Tarasin.