Szkoła przedmiotów, 2008 r. Wąwóz Homole, 1974/92 Bez tytułu, 1990 r. Dwie strefy, 2008 r. Pionowe i poziome, 1981/93 Dwa zapisy W rozsypce I, 1975 r. Zasłona, 1980 r. Bez tytułu Parawan, 2008 r. Dwa rygory, 2008 Parawan, 2007 r. Bez tytułu (16) Bez tytułu (22) Bez tytułu (25) Bez tytułu (28) Bez tytułu (36)