Szkoła przedmiotów, 2008 r. Bez tytułu, 1999 r. Wylęgarnia przedmiotów, 2004 r.  Zapisy, 2006 r. Narodziny rzeczy Wąwóz Homole, 1974/92 Bez tytułu, 1990 r. Dwie strefy, 2008 r. Bez tytułu Sytuacja I, 1999 r. Pionowe i poziome, 1981/93 Bez tytułu Dwa zapisy W rozsypce I, 1975 r. Zasłona, 1980 r. Bez tytułu Parawan Dwa rygory, 2008 Parawan, 2007 r. Bez tytułu (21) Bez tytułu (38) Bez tytułu (41), 1976 r. Bez tytułu (40) Wieża, 1975 r. Bez tytułu (2), 1974 r. Bez tytułu (3) Bez tytułu (4) Bez tytułu (5) Bez tytułu (6), 1979 r. Bez tytułu (7) Bez tytułu (9), 1976 r. Bez tytułu (10) Bez tytułu (11) Bez tytułu (12), 1975 r. Bez tytułu (13) Bez tytułu (14) Bez tytułu (15) Bez tytułu (16) Bez tytułu (17) Bez tytułu (39) Bez tytułu (19) Bez tytułu (20) Bez tytułu (24) Bez tytułu (22) Bez tytułu (23) Bez tytułu (25) Autoportret Bez tytułu (27) Bez tytułu (28) Bez tytułu (29) Bez tytułu (30), 1976 r. Bez tytułu (31) Bez tytułu (33) Bez tytułu (34) Bez tytułu (35) Bez tytułu (36) Bez tytułu (37)