Szkoła przedmiotów, 2008 r. Bez tytułu, 1990 r. Dwie strefy, 2008 r. Wzburzony nurt I, 2004 r. Wylęgarnia przedmiotów, 2004r.