Szkoła przedmiotów, 2008 r. Wąwóz Homole, 1974/92 Bez tytułu, 1990 r. Dwie strefy, 2008 r. Pionowe i poziome, 1981/93 Dwa zapisy W rozsypce I, 1975 r. Zasłona, 1980 r. Dwa rygory, 2008 Parawan, 2007 r. Bez tytułu (41), 1976 r. Bez tytułu (16) Bez tytułu (22) Bez tytułu (25) Bez tytułu (28) Bez tytułu (29) Bez tytułu (36)