Dziwo morskie, 2000 r. Ciężkozbrojny, 2001 r. Ornitologia pancerna, 2009 r. Wielki Brat, 2014 Cnota Terroru, 2015 Ministerstwo, 2019