Mezzotint's Bożek II, 2000 The Sea Marvel, 2000 The Heavy - Armed, 2001 Ornitology armored, 2009 Electric Cyrcus, 2016 Ghost Melody, 2014 Wielka mistyfikacja, 2017 Shepherd of The Space, 2015 Wielki brat, 2014 Cnota terroru, 2015 Ministerstwo, 2019