Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany, 1985 r., reż. Wojciech J. Has