3 Światowy Festiwal Zespołów Artystycznych, 1974 r.