Dni Przyjaźni Młodzieży Radzieckiej i Polskiej, 1977 Dzień Budowlanych, 1979