V Zjazd PZPR Partii Budowniczych Polski Ludowej Listopad 1968, 1968 r. Tadeusz Czober malarstwo rysunek grafika, 1991 r.