Don Kichot 400 lat Cervantes, wystawowy Faza delta, teatralny, 2012 Kasia z Hailbronnu, teatralny Śniadanie u Tiffany'ego, 2015 r. Być jak Kazimierz Deyna Kamień