Eliksir młodości Odmienne stany świadomości Odmienne stany świadomości, 1983 r.