Bałałajkin i Spolka Bałałajkin i Spółka Trans-Atlantyk, 1984 r.