Samotność długodystansowca, 1964 r. życie prywatne Na tropie policjantów