Samotność długodystansowca, 1964 r. Życie prywatne, 1962 r. Kochać jak Romeo, 1968 r. Na tropie policjantów, 1963 r. Zamieć, 1963 r.