Skarb, 1952 r. Projekt konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1951 r.