Dersu Uzała III Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Gdańsk '76