1 sierpnia 1944 Ciemna rzeka, filmowy, argentyński, 1955 W partyzantce, 1956 r.