Opera za trzy grosze, 1980 r. Tango Więcej niż jedno życie, 1981 r.