Akcja zima młodzieży, 1975 r. Polonia en la Exposicjon Universal Sevilla 1992 STU Theatre Cracow, Poland, 1974 r. Cepeliada 81 Crash, 1977 r. Nie ma róży bez ognia, 1974 r. Pustaki, Edward Redliński, 1980 r. Riviera Remont, Jazz Club Remont, 1973 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 1975 r. Teatr STU, 1980 r. Dreszcze, 1981 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1974, reedycja 1979 r. Opowieści kanterberyjskie, 1976 r. Warszawa w zwierciadle plakatu, 1975 r. Ciałopalenie, 2000 r. Cyrk, BZH DESA, 1979 r. Piramida Cyrk Student Winter in Poland with Almatur, 1975 r. Asocjacja Hagaw i Andrzej Rosiewicz Operetka, Gombrowicz Jazz nad Odrą Wrocław 1981 Laureaci VII Międzynarodowego Biennale Plakatu, 1979 r. Jazz nad Odrą Wrocław 73, reedycja 1979 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1976, reedycja 1979 r. Jazz nad Odrą Wrocław 1978 Jazz nad Odrą Wrocław 1977, reedycja 1979 r. Burza, William Shakespeare, 1977 r. Jazz nad Odrą '72 Cyrk, 1974 r.