Tiger on ball from Lady with pearls Lion upside down from Zebra from ORBIS presents The Judaics of Poland  Zagubione uczucia, 1957 Witold Dederko Moj Warsztat Tworczy, 1979 XIV Dni Muzyki Organowej, 1979 Warszawska jesień '76, 1976 Warszawska Jesień '79 Warszawska jesien '85 Teatr na Targowku 1975-1985 Szwajcarscy malarze i rzezbiarze