Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Hanna Bodnar, 101 Dalmatyńczyków, 1960 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Hybris, 2006 r., Durski Teodor Babin N., Służę ojczyźnie TRYPTYK, 1990 r., (R79), PROPAGANDA RADZIECKA Lukjanow M., Ogólnozwiązkowy dzień sportowca TRYPTYK, 1986 r., (R40), PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Tarasin Jan Z cyklu "Uniwersum CCLXXXI", 2006 r., Dobkowski Jan Tolerancja, Mateusz Golec Akt, Leszczyński Michał Próbna fala I, Tarasin Jan Motocyklista, 2019 r., Zielińska Elżbieta Bez tytułu, Dobkowski Jan Bez tytułu, Tarasin Jan Nie bać się przyznawać do swoich błędów, nie bać się wielokrotnego, ponownego trudu ich naprawy - a będziemy na samym szczycie TRYPTYK, (R6), PROPAGANDA RADZIECKA Ministerstwo, 2019, Bożek Kacper Leonow J., Szczerbań W., Zwycięstwo TRYPTYK, 1988 r., (R87), PROPAGANDA RADZIECKA Saczkow W., 23 lutego 1918 - dzień narodzin Armii Czerwonej TRYPTYK, 1989 r., (R32),  PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, koniec lat 70., Modzelewski Jarosław Bez tytułu, Tarasin Jan Bez tytułu, Waniek Henryk Iwanow D., 1.Na straży zdobyczy Październiak dziś uważnie stoją radzieckie siły zbrojne 2. 23 lutego 1918 3.Chwała wysiłkom w imię Ojczyzny TRYPTYK, (R5), PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Bez tytułu, Waniek Henryk Bez tytułu, Tarasin Jan Trzy fale, Tarasin Jan Z cyklu "UNIWERSUM CCLXXXXVI", 2006 r., Dobkowski Jan Henryk Tomaszewski, Obywatel Kane, 1941 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Gołębie nad sukiennicami, Tarasin Jan Elistratow E., Efimowicz J., Mochow W., Moczkow W., Reszetnikow B., Sarkisow S., Solomiannyj K., Tilman W., Czerepakow J., Rób to, co dla pierestrojki DYPTYK, 1987 r., (R89), PROPAGANDA RADZIECKA Henryk Tomaszewski, 14 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz Jamboree", 1971 r. (2021 r.), Polska Szkoła Plakatu. Reprinty Bez tytułu, 2014 r., Dominik Tadeusz Akt, Leszczyński Michał Saczkow W., Początek nowej ery 1917 TRYPTYK, 1989 r., (R11), PROPAGANDA RADZIECKA Akt, Leszczyński Michał Sytuacje II, Tarasin Jan Wagonow A., Kondurow A., Lozenko A., To nie powinno się powtórzyć (krytyka Stalina) TRYPTYK, 1989 r., (R97), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Dobkowski Jan Akt, Leszczyński Michał Arseniew, Uspienskij; Tryptyk Przebieg XXVII Zjazdu KPSS, (R3), PROPAGANDA RADZIECKA Bez tytułu, Tarasin Jan Babin N., 1.Cała władza Radom!, 2.Niech żyje rewolucja!, 3.Pokój narodom, ziemia chłopom! TRYPTYK, 1988 r., (R12), PROPAGANDA RADZIECKA Wzburzony nurt I, Tarasin Jan
POLECAMY
Bez tytułu, Tarasin Jan