Portret kobiety, 1991 r. Martwa natura z zielonym liściem, z cyklu Flohmarkt, 1989 r. Gorzelnia, 1993 r. Bezwładność IV, 2014 r. Dzień Piąty z cyklu: 'Big Bang Genesis', 2018 r. Epidermy III z cyklu 'Antygrawitacja' Lofoty II Odpływy I, 2015 r., z cyklu 'Antygrawitacja' Odpływy II, z cyklu: Siedzący, 1996 r. Dzień Pierwszy z cyklu: 'Big Bang Genesis', 2018r.