Czerwony od wysiłku, czerwony od urodzenia, 1998 r. Moje kobiety O psie, który oglądał telewizję