Czas dojrzewania, 1981 r. Czas Dojrzewania, reż M. Waśkowski Jej portret, 1987 r., reż. Mieczysław Waśkowski Trzeci program. Prawie rewia, tańczy balet, gra orkiestra.