Dni Przyjaźni Młodzieży Radzieckiej i Polskiej, 1977