Komentarze, 1979 Pejzaże romantyczne - wystawa malarstwa: Elżbieta Jach-Kowalska, 1979 Rewolucja 1905-1907 w sztuce, 1979 Tadeusz Kulisiewicz - nowe rysunki, 1979 Wystawa: Warszawska Wola w Rysunku i Grafice, 1979