V Zjazd PZPR Listopad 1968: Stanowisko Partii zgodne z wolą narodu, 1968 r.