Rady narodowe. Władza ludu dla dobra ludu, 1954 r.