Dana Andreev, New Conversation, 2010 r. Jan Tarasin, Dwie strefy, 2008 r. Dana Andreev, Nostalgia, 2010-2011r. Tadeusz Dominik, Bez tytułu, 2014 r. Tadeusz Dominik, Bez tytułu, 2014 r. Jan Lenica, Bez tytułu Waldemar Świerzy, Miles Davis Thelonius Monk Paweł Kwiatkowski, Ten, ten, ten i ten, wersja V, 2015 r. Ryszard Grzyb, Elektryczny sen, 2011 r. Tadeusz Dominik, Bez tytułu, 2014 r. Franciszek Starowieyski, Odlot duszy, 2008 r. Ryszard Grzyb, Ćwiczenia włoskie, 2008 r. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, 2011 r. Olga Wolniak, Bez tytułu Waldemar Świerzy, Paganini Jan Młodożeniec, Bez tytułu (Raj) Olga Wolniak, Stellar, 2016 r. Waldemar Świerzy, Jabłuszka Maciej Sieńczyk, Bez tytułu