Współistnienie pierwsze, 2004 r. Urbino I, 2005 r. Urbino I, 2005 r. Urbino III, 2005 r.