Dydo Poster Collection Gallery 20 Years Końcówka, 1998 r., Samuel Becket Persona, 2010 r., I. Bergman Reset, 2018 r. Święto Winkelrida, 2018 r. Ciąg, 2014 r. Broniewski, 2014 r. Rozkaz 027, 1988 r., reż. Chong Gi Mo, Merited artist Kim Ung Sok wystawa 51 plakatów różnych Pigasus Gallery posters by Mirosław Adamczyk, 2009 r. Więzi, 2018 r. Powarkiwania drogi mlecznej Farenheit 451, 2016